دکتر سعیدیان

دکتر وحید سعیدیان

ایمپلنتولوژیست و جراح دهان و دندان

شماره نظام پزشکی ۱۴۳۲۲۲

دکتر وحید سعیدیان، ایمپلنتولوژیست و جراح دهان و دندان، دانش آموخته‌ی دانشگاه‌های USMA اوکراین(2011) و دانشگاه علوم پزشکی قزوین(1392) که از سال 1393 به عنوان موسس و مسئول فنی در کلینیک دندان پزشکی آبادان با شماره نظام پزشکی ۱۴۳۲۲۲ فعالیت می‌کند.